HỘP TÀI LIỆU LƯU TRỮ

HỘP TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Cặp, Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ loại mộc – làm hoàn toàn bằng máy

+ Kích thước: dài – cao – rộng: 36,5cmx26,5cmx(11cm; 12cm, 13,5cm)

+ Chất liệu: Hộp bìa giấy ép có tẩm hóa chất chống  mối, mọt

+ Hình thức: Cặp hộp có kiểu dáng đẹp, lịch sự, bền, gáy được dán vải

+ Sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của Cục Văn thư -Lưu trữ nhà nước.

Cặp, Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ loại mộc – làm hoàn toàn bằng máy

+ Kích thước: dài – cao – rộng: 36,5cmx26,5cmx(11cm; 12cm, 13,5cm)

+ Chất liệu: Hộp bìa giấy ép có tẩm hóa chất chống  mối, mọt

+ Hình thức: Cặp hộp có kiểu dáng đẹp, lịch sự, bền, gáy được dán vải

+ Sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của Cục Văn thư -Lưu trữ nhà nước.

Thông tin chi tiết

Cặp, Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ loại mộc – làm hoàn toàn bằng máy

+ Kích thước: dài – cao – rộng: 36,5cmx26,5cmx(11cm; 12cm, 13,5cm)

+ Chất liệu: Hộp bìa giấy ép có tẩm hóa chất chống  mối, mọt

+ Hình thức: Cặp hộp có kiểu dáng đẹp, lịch sự, bền, gáy được dán vải

+ Sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của Cục Văn thư -Lưu trữ nhà nước.

Cặp, Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ loại mộc – làm hoàn toàn bằng máy

+ Kích thước: dài – cao – rộng: 36,5cmx26,5cmx(11cm; 12cm, 13,5cm)

+ Chất liệu: Hộp bìa giấy ép có tẩm hóa chất chống  mối, mọt

+ Hình thức: Cặp hộp có kiểu dáng đẹp, lịch sự, bền, gáy được dán vải

+ Sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của Cục Văn thư -Lưu trữ nhà nước.

Bình luận