KỆ PALLET KHO XƯỞNG

KỆ PALLET KHO XƯỞNG

Giá bán:   liên hệ vnđ
Mã sản phẩm:  
Mô tả chi tiết
Đây cũng dạng kệ nằm trong loại kệ chọn (Selective).

Thông tin chi tiết

Giá bán:   liên hệ vnđ
Mã sản phẩm:  
Mô tả chi tiết
Đây cũng dạng kệ nằm trong loại kệ chọn (Selective).

Trong giải pháp kệ chứa hàng có lối đi của xe nâng hẹp và rất hẹp, Các Pallet có thể được chứa ở những vị trí rất cao trong không gian của kho chứa hàng. Tận dụng được không gian chứa hàng tối đa của kho chứa hàng. Tất nhiên nó cũng đòi hỏi chiếc xe nâng cũng rất đặc biệt. Những chiếc xe nâng này có thể di chuyển trong một lối đi hẹp hoặc rất hẹp với khả năng hoạt động của tầm với rất cao. Đôi khi con đường đi của xe nâng phải được thiết kế rất đặc biệt, có thể có ray dẫn và xe nâng được điều khiển bằng điện.

Trong trường hợp xếp dỡ hàng hóa cũng có thể có người ngồi trên “cái tháp” đó với các thiết bị phù hợp để điều khiển việc đưa pallet vào và lấy ra khỏi kệ.

Đặc tính:

    Chiều ngang của lối đi nhỏ nhất và tận dụng được diện tích chứa hàng
    Phù hợp với việc số lượng vật liệu vào kho chứa thấp và khối lượng lớn hàng tồn kho.
    Ứng dụng phù hợp với những khoang chứa hàng cao.

Bình luận